Dla Rodzica

Zajęcia pozalekcyjne

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych w ramach czesnego.

dla uczniów klas I - III

Kółko teatralne; Kółko plastyczne; Gry i zabawy sportowe; Kółko informatyczne; Judo; Szachy; Zajęcia wyrównawcze z wychowawcą, Kółko przyrodnicze

dla uczniów klas IV-VI

Kółko przyrodnicze; Kółko matematyczne; Kółko informatyczne; Kółko plastyczne; Kółko teatralne; Kółko sportowe ; Judo; Szachy; Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego dla uczniów z trudnościami w nauce lub z dłuższą absencją.

 

 

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku