Dla Rodzica

Zajęcia pozalekcyjne

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych w ramach czesnego:

Dla uczniów klas I - III

Kółko teatralne; Kółko teatralne w języku angielskim Drama Kids; Kółko plastyczne; Kółko przyrodnicze; Kółko informatyczne; Klub Kreatywnego Myślenia, Gry i zabawy sportowe, Judo; Szachy; Zajęcia wyrównawcze z wychowawcą, Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Dla uczniów klas IV-VI

Kółko przyrodnicze; Kółko historyczne; Kółko matematyczne; Kółko informatyczne; Kółko polonistyczne, Kółko plastyczne; Kółko teatralne; Kółko teatralne w jęz. ang. Drama Kids; Kółko sportowe; Judo; Szachy; Przygotowanie do Egzaminu Cambridge; Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego dla uczniów z trudnościami w nauce lub z dłuższą absencją.

Dodatkowo odpłatnie:

Warsztaty z robotyki, Taniec, Ceramika. Modelarnia, Język angielski

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku